Fundacja "Paliacja Pomoc"

Miło nam poinformować, że z dniem 17 lutego br. Fundacja Paliacja Pomoc otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Osoby chcące wspomóc fundację mają teraz także możliwość przekazania 1% podatku.

Celem fundacji jest m.in. niesienie pomocy, zarówno rzeczowej jak i finansowej osobom ciężko chorym, szczególnie wymagającym opieki paliatywnej.

Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (łac. Pallium = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym.

Fundacja "Paliacja Pomoc"
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
KRS: 0000497233
Nr konta: 20 1090 2750 0000 0001 2303 3635, tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe.

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy.