ODDZIAŁ PALIATYWNO-HOSPICYJNY

Oddział Paliatywno-Hospicyjny przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie istnieje od dnia 1 marca 1993 roku.

Całodobowy oddział opieki paliatywno-hospicyjnej sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi, których schorzenie nie oddziałuje na terapię przyczynową. Opieka ta obejmuje uśmierzanie bólu i innych objawów (leczenie objawowe),  łagodzenie  cierpień  psychicznych,  duchowych oraz wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego. Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.
Na oddział przyjmowani są przede wszystkim pacjenci w ostatniej fazie choroby nowotworowej, po skierowaniu  od  lekarza  rodzinnego   lub   lekarza   specjalisty.  Oddział  ma  charakter  szpitalny z pokojami 2-osobowymi oraz trzema salami 4-osobowymi.
 
Oddział prowadzi również Hospicjum Domowe. Opieka paliatywna sprawowana jest w domu chorego przez pielęgniarki, poprzez wykonywanie procedur pielęgniarskich, udzielanie konsultacji i pomocy w prowadzeniu chorych w domu, prowadzeniu edukacji w zakresie praktycznego sprawowania opieki. Wizyty odbywają się trzy razy w tygodniu u każdego z pacjentów.
 
Skład osobowy oddziału:
Lekarz kierownik: Andrzej Mruk, specjalista z zakresu opieki paliatywnej oraz specjalista onkolog,
W skład zespołu lekarskiego wchodzi dwóch lekarzy etatowych oraz  pięciu lekarzy na umowach cywilno-prawnych,
Pielęgniarka koordynująca: Alicja Chlebowicz, specjalista z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego,
Pielęgniarki: 16 osób (wszystkie pielęgniarki oddziału posiadają kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnej)
Położne: 2 osoby
Psycholog: mgr Marta Piórek,
Rehabilitantka: mgr Magdalena Szablewska,
Opieka domowa: 3 lekarzy, 3 pielęgniarki 
Opieka duchowa: Ksiądz kapelan Piotr Kura,

Liczba łóżek na oddziale: 30  (istnieje możliwość dodatkowych łóżek)

Dane kontaktowe:

Oddział Paliatywno-Hospicyjny w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
tel. 17 852 63 52, 17 860 59 59

Przy oddziale działa także fundacja "Paliacja Pomoc", posiadająca status organizacji pożytku publicznego.
Zapraszamy do odwiedzenia strony fundacji http://www.paliacjapomoc.pl