NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

W   godzinach   od  18 do  (w dni powszednie)  i   w  dni  wolne od pracy (soboty,  niedziele  i  święta)  można  skorzystać  ze  świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  W ramach tych świadczeń czynne są dyżurujące ambulatoria, do których pacjent zgłasza się sam, bez skierowania, a także wyjazdowe zespoły lekarskie, które pacjent może wezwać do domu (bezpłatne wizyty domowe).

Lista dyżurujących ambulatoriów i  lekarskich zespołów wyjazdowych:

1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, Rzeszów, ul. Lwowska 60
- lekarz ogólny, lekarz pediatra
- tel. 17 866 49 01 (lek. ogólny), 17 866 49 25 (lek. pediatra), 17 866 49 10 (opieka wyjazdowa)
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 (Szpital Miejski), Rzeszów, ul. Rycerska 4
- lekarz ogólny, lekarz pediatra
- tel. 17 861 10 39
3. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia, Rzeszów, ul. Witolda 6b
- lekarz ogólny, lekarz pediatra
- tel. 17 773 57 08
4. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina, Rzeszów, ul. Szopena 2
- lekarz ogólny
- tel. 17 852 81 88, 17 852 88 76
5. Nowe Techniki Medyczne Szpital Św. Rodziny, Rudna Mała 600
- lekarz ogólny
- tel. 17 866 99 29
6. Przychodnia Rejonowa, Sokołów Młp.,  ul. 1000-lecia 4
- lekarz ogólny
- tel. 17 722 90 17

7. Przychodnia Rejonowa, Dynów,  ul. Ks. Ożoga 32
- lekarz ogólny
- tel. 16 652 10 35

8. Centrum Medyczne w Łańcucie, Łańcut, ul. Paderewskiego 5
- lek. ogólny, lek. pediatra
- tel. 17 224 01 41
9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Leżajsk, ul. Leśna 22
- lek. ogólny, lek. pediatra
- tel. 17 240 47 95
10. Samodzleny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, Nisko, ul. Kościuszki 1
- lek. ogólny, lek. pediatra
- tel. 15 841 67 92, 500 870 983, 500 870 448

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku:

- nasilenia dolegliwości znanej lub przewlekłej choroby (np. napad astmy, bez ostrej duszności, wysokie wartości ciśnienia, nie spadające po posiadanych lekach)
- infekcja dróg oddechowych, kaszel, gorączka
- bóle brzucha, nie ustępujące pomimo stosowania leków rozkurczowych
- bóle głowy, nie ustępujące pomimo stosowania leków przeciwbólowych, bez towarzyszących objawów niepokojących (inny, niż w przeszłości charakter bólu, silne zawroty, niewyraźna mowa, asymetria twarzy)
- biegunki lub wymioty
- zatrzymanie gazów i stolca
- zatrzymanie moczu, niedrożny cewnik
- bóle krzyża, stawów, kręgosłupa, kończyn
- zaburzenia zachowania w przebiegu demencji starczej, zaników korowo-mózgowych
- zaburzenia psychiczne (w przypadku braku agresji lub próby samobójczej)
W przypadku wizyty lekarskiej, pacjent możne dostać także receptę (w przeciwieństwie do wizyty zespołu ratownictwa medycznego).

 

Pomoc chirurgiczna, stomatologiczna, okulistyczna

1. Izba Przyjęć (dawne ambulatorium chirurgiczne) przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4
chirurg/ortopeda - tel. 17 852 66 01 (czynne całodobowo)
2. Ambulatorium Stomatologiczne przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4
- stomatolog - 17 860 59 50  (czynne od 19 do 7 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta)
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina - ul. Szopena 2 i Szpital Miejski im. Jana Pawła II - ul. Rycerska 4
- okulista (
od 19 do 7 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta - w przypadku nagłych stanów okulistycznych - uraz, ciało obce, oparzenie, krwawienie)