KONTAKT

 

 

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

 

Dyrektor: Andrzej Kwiatkowski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: Iwanna Demyda-Musiał

Adres do korespondencji:
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
NIP: 813 29 02 117

Kontakt:

Sekretariat:

tel. 17 852 62 53
fax. 17 852 51 90
mail: wspr@wspr.pl

Księgowość:

tel. 17 852 62 54

Płace:

tel. 17 860 59 74

Kadry:

tel. 17 852 66 00

Izba Przyjęć:

tel. 17 852 66 01

Mobilny PUNKT POBRAŃ
MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DLA OSÓB Z PODEJRZENIEM SARS-COV-2

CZYNNY CODZIENNIE W GODZINACH: 7.30-11.45
UL.PONIATOWSKIEGO 4, 35-026 RZESZÓW
OBOWIĄZUJE REJESTRACJA TELEFONICZNA: 695 584 240